Årets Lotus Festival Sweden med årsmöte hölls på Jula hotell i Skara den 11 augusti. Jula hotell avsatte en del av sin parkering till oss så alla våra bilar kunde stå samlade på egen yta. Vi samlades till lunch på hotellet för att därefter köra ett rally på vackra vägar runt Hornborgasjön. Efter rallyt var det dags för årsmöte där vi fick en ny banansvarig och suppleant. Till banansvarig efter avgående Christer Classon valdes Håkan Bengtsson och till suppleant valdes Lars Hildingsson Dahlstedt då Lisa Hansson gått in som ledamot i styrelsen efter Reza Mirazimi som avgått under året. Efter årsmötet var det ett litet uppehåll innan det var dags för Jula hotells grillbufé med trevlig samvaro. 
Text: Per Mohlin Foto: Per Mohlin och Olle Odsell