Lotus festival Sweden 2013

2013 höjdes ambitionsnivån en nivå när det gäller årsmöteshelgen. Under namnet Lotus Festival Sweden arrangerades ett 3-dagars evenemang i trakterna av Linköping. Läs mer om årsmötet i klubbtidningen Winners Choice.