Anmälan Lotus Day Kinnekulle Ring

Välkommen till Lotusklubbens bandag Lotus Day Kinnekulle Ring 2017 fredagen 11 augusti

Vi kör en heldag på banan och det finns möjlighet att få hjälp med körteknik och spårval av våra erfarna instruktörer.
Det är ingen tävling utan istället en möjlighet att under säkra förhållanden köra på en fin, kurvig asfaltsväg utan mötande fordon eller hastighetsbegränsningar. När man fått in den grundläggande tekniken så finns det på eftermiddagen möjlighet att köra med en passagerare i bilen.

För att få ut så mycket som möjligt av dagen så delar vi in deltagarna i fyra grupper:
Grupp A: Rutinerade förare samt eventuella oregistrerade bilar. Max 25 bilar.
Grupp B: Vana förare som kört på bana några gånger tidigare. Max 25 bilar.
Grupp C: Förare som vill lära sig bankörning i ett måttligt tempo. Max 20 bilar.
Grupp D: Förare som vill prova sin bil på bana i lugnare tempo, endast eftermiddag. Max 20 bilar.

För mer info om krav på bil och förare se Körregler LCCS nedan.

Anmälan ska göras senast den 14 juli och medlemmar i LCCS har förtur till platserna fram till dess, men sedan fyller vi på med anmälningar från andra klubbar.
Anmälningssekreteriatet öppnar kl 08.00, obligatoriskt förarsammanträde klockan 09.00, och sedan är det körning hela dagen i sex stycken 20 min pass för grupp A – C klockan 09.30 – 16.10.
Grupp D har instruktion klockan 12.30 och tre 20 min pass klockan 13.30 – 16.30.
Se fullständigt tidsschema på klubbens hemsida.
Kostnad för grupp A – C 1200 kr (plus ev. försäkring), grupp D 600 kr (plus ev. försäkring).
Det finns bra vandrarhem och hotell i närliggande Götene, Skara och Lidköping, och det finns massor av intressant natur och kultur i området runt Kinnekulle. Man kan också ta sig till Karlsborg där det på lördag 12 augusti arrangeras www.britishmotormeet.se. Ett mycket trevligt arrangemang!

Anmälningsblankett excel: Anmalan_Lotus_Day_Kinnekulle_2017

Anmälningsblankett open document: Anmalan_Lotus_Day_Kinnekulle_2017

Anmälningsblankett pdf: Anmalan_Lotus_Day_Kinnekulle_2017

Tidsschema för Lotus day Ring Knutstorp 2017: Tidsschema Kinnekulle Ring 11 aug 2017

Besiktningsformulär word-format: Besiktningsformulär LCCS banträffar

Besiktningsformulär pdf: Besiktningsformulär LCCS banträffar

Körregler LCCS-banträffar: Körregler LCCS

VIKTIGT ATT VETA
På alla banor i Sverige gäller max bullernivå 95 dB(A), mätt vid fullgasacceleration 10 m från bilen.
Bilar som inte uppfyller kravet kommer att tas av banan för åtgärd.
Allmänna körregler samt mer detaljerade krav på bil och personlig klädsel finns som bilaga på vår hemsida www.lccs.nu
Egenbesiktning av bil görs lämpligen innan ankomst, och ifylld besiktningsblankett ska lämnas vid incheckningen på banan.
Ev. frågor kan ställas per mail till: 

VÄLKOMMEN TILL EN TREVLIG DAG MED SPORTVAGNSENTUSIASTER PÅ BANAN!