Anmälan Lotus Day Ring Knutstorp

Välkommen till Lotusklubbens bandag Lotus Day Ring Knutstorp 2017 lördagen 27 maj

Uppdatering 2017-04-20
Pierre Andersson på Bilhallen i Mjölby har för avsikt att komma med två bilar för provkörning.
en Elise 250 Cup och en Exige 380. Detta naturligtvis om ingen av bilarna säljs innan eventet.
Behöver någon ha några grejor/reservdelar så kan vi givetvis ta med oss och leverera på plats.
Kenth Johansson som är vår Lotusmekaniker kommer också vara med och har för avsikt att ta med sig datorn för felsökning på plats om nåt skulle inträffa.

Vi kör en heldag på banan och det finns möjlighet att få hjälp med körteknik och spårval av våra erfarna instruktörer.
Det är ingen tävling utan istället en möjlighet att under säkra förhållanden köra på en fin, kurvig asfaltsväg utan mötande fordon eller hastighetsbegränsningar. När man fått in den grundläggande tekniken så finns det på eftermiddagen möjlighet att köra med en passagerare i bilen.

För att få ut så mycket som möjligt av dagen så delar vi in deltagarna i fyra grupper:
Grupp A: Rutinerade förare samt eventuella oregistrerade bilar. Max 25 bilar.
Grupp B: Vana förare som kört på bana några gånger tidigare. Max 25 bilar.
Grupp C: Förare som vill lära sig bankörning i ett måttligt tempo. Max 20 bilar.
Grupp D: Förare som vill prova sin bil på bana i lugnare tempo, endast eftermiddag. Max 20 bilar.

För mer info om krav på bil och förare se Körregler LCCS nedan.

Anmälan ska göras senast den 28 april och medlemmar i LCCS har förtur till platserna fram till dess, men sedan fyller vi på med anmälningar från andra klubbar.

Anmälningssekretariatet öppnar kl 07.30, obligatoriskt förarsammanträde klockan 08.30, och sedan är det körning hela dagen i sex stycken 20 min pass för grupp A – C klockan 09.00 – 15.40.
Grupp D har instruktion klockan 12.00 och tre 20 min körpass klockan 13.00 – 16.00.
Kostnad för grupp A – C 1400 kr (plus ev. försäkring), grupp D 700 kr (plus ev. försäkring).
Det finns trevliga övernattningsstugor på banområdet med plats för fyra personer.
De kostar 980 kr per natt och kan beställas via helen.sonander[at]ringknutstorp.com.
Det finns också flera bra vandrarhem och hotell i närheten av banan, som ligger vid Kågeröd och den vackra Söderåsen.

Anmälningsblankett excel: Anmälan_Lotus_Day_Knutstorp_2017_1

Anmälningsblankett open document: Anmälan_Lotus_Day_Knutstorp_2017_1

Anmälningsblankett pdf: Anmälan_Lotus_Day_Knutstorp_2017_1

Tidsschema för Lotus day Ring Knutstorp 2017: Tidsschema Ring Knutstorp 2017

Besiktningsformulär word-format: Besiktningsformulär LCCS banträffar

Besiktningsformulär pdf: Besiktningsformulär LCCS banträffar

Körregler LCCS-banträffar: Körregler LCCS

VIKTIGT ATT VETA
På alla banor i Sverige gäller max bullernivå 95 dB(A), mätt vid fullgasacceleration 10 m från bilen.
Bilar som inte uppfyller kravet kommer att tas av banan för åtgärd.
Allmänna körregler samt mer detaljerade krav på bil och personlig klädsel finns som bilaga på vår hemsida www.lccs.nu
Egenbesiktning av bil görs lämpligen innan ankomst, och ifylld besiktningsblankett ska lämnas vid incheckningen på banan.
Ev. frågor kan ställas per mail till: 

VÄLKOMMEN TILL EN TREVLIG DAG MED SPORTVAGNSENTUSIASTER PÅ BANAN!