Välkommen till Lotusklubbens bandag Lotus Day Kinnekulle Ring 2019 söndagen 11 augusti

Vi är en heldag på banan och det finns möjlighet att få hjälp med körteknik och spårval av våra erfarna instruktörer. Det är ingen tävling utan istället en möjlighet att under säkra förhållanden köra på en fin kurvig asfaltsväg utan mötande fordon eller hastighetsbegränsningar. När man fått in den grundläggande tekniken så finns det på eftermiddagen möjlighet att ta med en passagerare i bilen. Våra bandagar är i första hand till för klubbens medlemmar och för bilar med liknande prestanda och vikt som våra Lotusar. Men i mån av plats välkomnar vi deltagare från andra klubbar och andra sportbilar, men kontakta gärna banansvarig[at]lccs.nu om du är tveksam om din bil passar in.

För att få ut så mycket som möjligt av dagen så delar vi in deltagarna i fyra grupper:

Grupp A: Rutinerade förare samt eventuella oregistrerade bilar. Max 25 bilar.

Grupp B: Vana förare som kört på bana några gånger tidigare. Max 25 bilar.

Grupp C: Förare som vill lära sig bankörning i ett måttligt tempo. Max 20 bilar.

Grupp D: Förare som vill prova sin bil på bana i lugnt tempo, endast ett lunchpass. Max 20 bilar.

I grupp A – C gäller krav på minst trepunktsbälte och störtbåge i öppna bilar och i bilar utan bärande takkonstruktion, (Lotus Elise/Exige/Esprit/Evora är godkända). I grupp D finns inga krav på detta, utan trafikregler gäller vid omkörning och gruppen är tänkt att passa bl a äldre sportbilar. I samtliga grupper gäller krav på hjälm och heltäckande klädsel inklusive handskar (även för passagerare).

Arrangören har försäkring mot skador på ”tredje man”, men varje förare ska ha en personlig försäkring via Svenska Motorsportalliansen SMA. Vi rekommenderar att den skaffas i förväg via nätet på www.svenskamotorsportalliansen.se (endagslicens eller helårslicens) men det går även att lösa på banan för 200 kr per dag. Observera att bilens vagnskadeförsäkring gäller oftast inte vid körning på bana, men vissa bolag godkänner viss ”träningskörning”.

På alla banor i Sverige gäller max bullernivå 95 dB(A), mätt vid fullgasacceleration 10 m från bilen. Bilar som inte uppfyller kravet kommer att tas av banan för åtgärd.

Allmänna körregler samt mer detaljerade krav på bil och personlig klädsel finns som bilaga på vår hemsida lccs.nu/bankorning/. Egenbesiktning av bil görs lämpligen innan ankomst, och ifylld besiktningsblankett ska lämnas vid incheckningen på banan. Ev frågor kan ställas per mail till: banansvarig[at]lccs.nu

På banan finns det under dagen servering av mat, kaffe och förfriskningar. Vi har också vårt klubbtält med ett begränsat urval av Lotusprylar på plats, men du kan förbeställa allt från shopen genom mail till klubbshop[at]lccs.nu så tar vi med till banan och du får rätt färg och storlek på din tröja eller jacka.

Anmälan öppnar den 1 maj, och ska göras senast den 10 juli på formulär som finns nedan. Medlemmar i LCCS har förtur till platserna fram till dess, men sedan fyller vi på med anmälningar från andra klubbar.

Anmälningssekreteriatet öppnar kl 08.00, obligatoriskt förarsammanträde kl 09.00, och sedan är det körning hela dagen i sju stycken 20 min pass för grupp A – C mellan kl 09.30 – 16.30. Grupp D har instruktion kl 11.30 och ett 25 min körpass mellan kl 12.30 – 12.55. Därefter erbjuds möjlighet till medåkning i grupp A – C. Se fullständigt tidsschema nedan.

Kostnad för grupp A – C 1500 kr (plus ev försäkring), grupp D 250 kr (plus ev försäkring).

Liksom tidigare år så rekommenderar vi boende på Jula Hotel i Skara om du vill komma på lördagen. Då träffas vi över en god middag i trevliga medlemmars sällskap, för att sedan ha en hel söndag på Kinnekulle Ring. Bokning görs till ordinarie priser antingen direkt till Jula Hotell eller på t ex hotels.com. Från Skara tar det ca 20 minuter att köra till Kinnekulle Ring. Det finns givetvis flera andra övernattningsalternativ i Kinnekulles vackra omgivningar.

Anmälningsblankett excel: Anmalan_Lotus_Day_Kinnekulle_2019 Öppnar för anmälan 1 maj 2019

Anmälningsblankett open document:  Anmalan_Lotus_Day_Kinnekulle_2019 Öppnar för anmälan 1 maj 2019

Tidsschema för Lotus day Kinnekulle ring pdf: Tidsschema Lotus Day Kinnekulle Ring 2019

Besiktningsformulär word-format: Besiktningsformulär LCCS banträffar

Besiktningsformulär pdf: Besiktningsformulär LCCS banträffar

Körregler LCCS-banträffar: Körregler LCCS

VÄLKOMMEN TILL EN TREVLIG DAG MED SPORTVAGNSENTUSIASTER PÅ BANAN!