Välkommen till Lotusklubbens bandag Lotus Day Ring Knutstorp 2023 måndagen 1 maj

Vi har en heldag på banan och vi erbjuder de som önskar att få hjälp med körteknik och spårval av våra erfarna instruktörer. Det är ingen tävling utan istället en möjlighet att under säkra förhållanden köra på en fin kurvig asfaltsväg utan mötande fordon eller hastighetsbegränsningar. När man fått in den grundläggande tekniken så finns det på eftermiddagen möjlighet att ta med en passagerare i bilen. Våra bandagar är i första hand till för klubbens medlemmar och för bilar med liknande prestanda och vikt som våra Lotusar. Men i mån av plats välkomnar vi deltagare från andra klubbar och andra sportbilar, men kontakta gärna banansvarig[at]lccs.nu om du är tveksam om din bil passar in.

För att få ut så mycket som möjligt av dagen så delar vi in deltagarna i fyra grupper:

Grupp A: Rutinerade förare samt eventuella oregistrerade bilar. Max 25 bilar.

Grupp B: Vana förare som kört på bana några gånger tidigare. Max 25 bilar.

Grupp C: Förare som vill lära sig bankörning i ett måttligt tempo. Max 20 bilar.

Grupp D: Förare som vill prova sin bil på bana i lugnt tempo, endast ett lunchpass. Max 20 bilar.

I grupp A – C gäller krav på minst trepunktsbälte och störtbåge i öppna bilar och i bilar utan bärande takkonstruktion, (Lotus Elise/Exige/Esprit/Evora är godkända). I grupp D finns inga krav på detta, utan trafikregler gäller vid omkörning och gruppen är tänkt att passa bl a äldre sportbilar. I samtliga grupper gäller krav på hjälm och heltäckande klädsel inklusive handskar (även för passagerare).

Licens & Försäkringar

Arrangören har försäkring mot skador på ”tredje man”, men varje förare ska ha en personlig försäkring via Svenska Motorsportalliansen SMA. Vi rekommenderar att den skaffas i förväg via nätet på www.svenskamotorsportalliansen.se (endagslicens eller helårslicens) men det går även att lösa på banan för 250 kr per dag. Observera att bilens vagnskadeförsäkring gäller oftast inte vid körning på bana, men vissa bolag godkänner viss ”träningskörning”.

Tillåtna bullernivåer och ljuddämpare

På alla banor i Sverige gäller max bullernivå 95 dB(A), mätt vid fullgasacceleration 10 m från bilen. Bilar som inte uppfyller kravet kommer att tas av banan för åtgärd.

Körregler och besiktning

Allmänna körregler samt mer detaljerade krav på bil och personlig klädsel finns som bilaga på vår hemsida lccs.nu/bankorning/. Egenbesiktning av bil görs lämpligen innan ankomst, och ifylld besiktningsblankett ska lämnas vid incheckningen på banan. Ev frågor kan ställas per mail till: banansvarig[at]lccs.nu

Anmälan och tider m.m.

På banan finns det under dagen servering av mat, kaffe och förfriskningar. Vi har också vårt klubbtält med ett begränsat urval av Lotusprylar på plats, men du kan förbeställa allt från shopen genom mail till klubbshop[at]lccs.nu så tar vi med till banan och du får rätt färg och storlek på din tröja eller jacka. Se LCCS klubbshop

Anmälan är öppen nu och ska göras senast den 2 april på formulär som finns nedan. Medlemmar i LCCS har lägre pris och förtur till platserna fram till 2 april, men sedan fyller vi på med anmälningar från andra klubbar. 

Anmälningssekreteriatet öppnar kl 07.30, obligatoriskt förarsammanträde kl 08.30, och sedan är det körning hela dagen i sex stycken 20 min pass för grupp A – C mellan kl 09.00 – 16.00. Grupp D har instruktion kl 11.00 och ett 30 min körpass mellan kl 12.00 – 12.30. Därefter erbjuds även möjlighet till medåkning i grupp A – C. Se fullständigt tidsschema på klubbens hemsida. OBS, det kan komma att justeras beroende på eventuella restriktioner p g a Covid 19.

Priser bankörning

Kostnad för grupp A – C och medlem i LCCS 1750 kr, icke medlem i LCCS 1950 kr, (plus försäkring). Kostnad grupp D 300 kr (plus försäkring).

Förslag på boende

På Valborgsmässoafton den 30 april bor vi några stycken på Fleninge Classic Motell norr om Helsingborg, där vi grillar medhavda godsaker. Rummen kostar bara 800 kr och har plats för 1 – 4 personer. Man kan få tidig frukost för 80 kr/person, så hinner man sedan köra till Knutstorp i god tid. Bokas direkt på info@motellhelsingborg.se eller per telefon 0706-721850, uppge Lotusklubben. Det finns en Cirkle K mack i Bjuv med 98 oktan som man passerar längs vägen från Fleninge till Knutstorp vilket tar ca 20 minuter utan tankstopp.
Det finns också enklare stugor på Ring Knutstorp med plats för fyra personer som kan beställas via hemsidan ringknutstorp.com

Anmäl dig nu!

Fyll i nedanstående blankett i excel alternativt open document-format och skicka till banansvarig Håkan Bengtsson.

Anmälningsblankett excel: Anmälan Knutstorp 1 Maj -23

Anmälningsblankett open document: Anmälan Knutstorp 1 Maj -23

Tidsschema för Lotus day Ring Knutstorp pdf: Tidsschema Lotus Day Ring Knutstorp 2023

Besiktningsformulär word-format: Besiktningsformulär LCCS banträffar

Besiktningsformulär pdf: Besiktningsformulär LCCS banträffar

Körregler LCCS-banträffar: Körregler generella LCCS

Välkommen till en trevlig dag med sportvagnsentesusiaster på banan!