Välkommen till Lotus Day Sviestad Linköping söndagen 13 augusti 2023

Vi har en heldag på banan strax utanför Linköping, och vi erbjuder hjälp med körteknik och spårval av våra erfarna instruktörer. Det är ingen tävling utan istället en möjlighet att under säkra förhållanden köra på en fin kurvig asfaltsväg utan mötande fordon eller hastighetsbegränsningar. När man fått in den grundläggande tekniken så finns det på eftermiddagen möjlighet att ta med en passagerare i bilen.
Denna dag samarbetar vi med Östgöta Sportvagnsklubb (ÖSK) och Linköpings Motorsällskap (LMS). Det innebär att de står för arrangemanget och vi kan erbjuda ett förmånligt pris om 1400 kr för hela dagen, (1100 kr om man är medlem i ÖSK, och medlemskap kostar bara 300 kr). Grupp D kostar 250 kr, plus licens (125 kr).

Man delar upp deltagarna i liknande grupper som vi använder på våra egna bandagar, men det blir alltså lite blandade bilmärken i varje grupp.
Grupp Blå (A): Rutinerade förare samt eventuella oregistrerade bilar.
Grupp Röd (B): Vana förare som kört på bana några gånger tidigare.
Grupp Grön (C): Förare som vill lära sig bankörning i ett måttligt tempo.
Grupp D: Ett lunchpass bara för registrerade bilar och då trafikregler gäller på banan. Här kan äldre bilar och bilar utan störtbåge och bälten deltaga i lugn takt.
I grupp A – C gäller krav på minst trepunktsbälte och störtbåge i öppna bilar och i bilar utan bärande takkonstruktion, (Lotus Elise/Exige/Esprit/Evora är godkända). I samtliga grupper gäller krav på hjälm och heltäckande klädsel inklusive handskar (även för passagerare).

Licens & Försäkringar

Arrangören har försäkring mot skador på ”tredje man”, men varje förare ska ha en personlig försäkring/licens. Eftersom LMS är medlem i Svenska Bilsportförbundet så krävs antingen aktiv licens i SBF eller en Prova Bilsport licens som kan beställas via appen Svensk Bilsport. Man anger då Linköpings Motorsällskap som arrangerande klubb. Prova Bilsport licensen hos SBF kostar 125 kr, gäller hela året med LMS på Sviestad och betalas via Swish. Observera att bilens vagnskadeförsäkring oftast inte gäller vid körning på bana, men vissa bolag godkänner viss ”träningskörning”.

Tillåtna bullernivåer och ljuddämpare

På alla banor i Sverige gäller max bullernivå 95 dB(A), mätt vid fullgasacceleration 10 m från bilen. Bilar som inte uppfyller kravet kommer att tas av banan för åtgärd.

Körregler och besiktning

Allmänna körregler samt mer detaljerade krav på bil och personlig klädsel finns som bilaga LCCS Bankörning. Egenbesiktning av bil görs lämpligen innan ankomst, och ifylld besiktningsblankett ska lämnas vid incheckningen på banan. Ev frågor kan ställas per mail till: banansvarig[at]lccs.nu

Anmälan och tider, mm
På banan finns det under dagen servering av mat, kaffe och förfriskningar.
Anmälan till grupp A, B och C görs här  : Simple Signup Bankörning Sviestad 13 augusti
Anmälan till grupp D görs till vår klubbmedlem knutk.eliasson[at]gmail.com med uppgift om namn, e-mail, telnr, personnummer, bil och reg nummer, samt önskad körgrupp, senast kl 12:00 den 12 augusti.
Anmälningssekreteriatet öppnar kl 08.00, obligatoriskt förarsammanträde kl 08.40, och sedan är det körning hela dagen i sex stycken 20 min pass för grupp A – C mellan kl 09.00 – 16.00. Fullständigt tidsschema publiceras senare.

Priser bankörning
Kostnad för grupp A-C 1400 kr (medlem i ÖSK endast 1100 kr), grupp D 250 kr, plus ev licens.
Betalning efter bekräftelse men före ankomst med Swish till 123 000 93 81.

Förslag på boende
För den som vill komma dagen innan så rekommenderar vi boende på The Box Hotel i Linköping, bara några kilometer från banan. De har bra priser och gratis parkering. Man kan då använda deras spa, och sedan träffas över en god middag i trevliga medlemmars sällskap. Bokning görs till ordinarie priser antingen direkt till Quality Hotel The Box eller den hotellapp du föredrar.

VÄLKOMMEN TILL EN TREVLIG DAG MED SPORTVAGNSENTUSIASTER PÅ BANAN!