Som medlem i Lotus Car Club of Sweden kan du ta del av följande medlemsförmåner.

Entusiastförsäkring med Bilsport & MC
Klubben har tecknat ett rikstäckande avtal med Bilsport & MC som ger medlemmar med en Lotus (tyvärr omfattas ej Opel Speedster eller Caterham) som är 10 år eller äldre rätt att teckna en entusiastförsäkring med förmånligt pris och förmånliga villkor.
Man försäkrar även nyare Lotus med lite andra villkor men med förmånliga priser. Gå in på hemsidan bilsportmc.se för mer information.

Bilen skall om Bilsport & MC kräver det, besiktigas av en av styrelsen utsett ombud.
Försäkringen tecknas direkt på Bilsport & MCs hemsida >länk< eller telefon 0470-201 25. 
LCCS kontaktperson för detta avtal är Håkan Bengtsson tel: 070-772 66 69
För fullständiga villkor och pris se >länk<

 

bilsportmc

 

MHRF-försäkring
Vår klubb är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) Det innebär att alla medlemmar med fordon som är 20 år eller äldre kan teckna den förmånliga MHRF-försäkringen. För de flesta av oss så är den en enkel och framför allt mycket billig försäkring. Den har i skrivande stund ingen milbegränsning. Det som dock står som krav på försäkringstagaren är att man är betalande medlem i klubben och att fordonet inte används som vardagsfordon (till och från jobbet etc).
Fordonet bör i möjligaste mån vara i standardutförande eller modifierat enligt de sätt som var gängse då bilen tillverkades. Detta kommer att kontrolleras av de besiktnings-personer som är utsedda av klubben innan försäkringen godkänns. Det krävs också 5-10 bilder (papperskopior eller digitalbilder om du ansöker om försäkringen digitalt) på fordonet för att dokumentera så mycket som möjligt.
Fordonets skick spelar sällan roll, MHRF brukar alltid kunna erbjuda ett alternativ.
Från helförsäkring för helrenoverade fordon till lagerförsäkring för ännu inte påbörjade renoveringsobjekt. MHRF kan även försäkra fordon med avvikande utförande samt fordon som är under rullande renovering
Brandsläckare
Flera företag marknadsför aktivt mindre brandbekämpare med gas som påstås vara lika bra som pulversläckare men utan pulver som måste saneras efteråt. Tester har visat att de inte alls räcker för att släcka en motorbrand till exempel.
Endast 2kg pulversläckare 13A89BC är godkända för MHRF-försäkringen!
Garagekrav
Ett grundläggande villkor för MHRF-försäkring är att fordonet förvaras i låst utrymme på hemorten. För personbilar betyder det garage eller liknande, ej carport. Är det ett flerbilsgarage är det max 30 bilar i samma utrymme, del av garaget eller ”bur”. För fordon värda över 30 prisbelopp, cirka 1,4 miljoner, krävs att garaget godkänns av MHRF. Kravet gäller även då det sammanlagda värdet av fordonen i garaget är över 30 prisbasbelopp. Förr åkte Folksams brandingenjörer ut och gjorde besiktningar men numera finns ett protokoll som ägaren själv får fylla i, finns på hemsidan under ”Besiktningsman”. Uppstår tveksamheter eller om garageägaren behöver råd inför byggnation tar vi hjälp av Folksam.

 

Besiktningsmän
Morgan Hultgren, tel. 0302-232 36
Lasse Wickenberg tel. 070-547 34 99
Rickard Fritz tel. 070-739 00 37

Kompletta aktuella villkor och priser finns att hämta på MHRFs hemsida >länk<

 

MHRF-logo med text CMYK.eps