Som medlem i Lotus Car Club of Sweden kan du ta del av följande medlemsförmåner.


Entusiastförsäkring med Bilsport & MC

Klubben har avtal med Bilsport & MC som ger medlemmar med en Lotus som är 25 år eller äldre möjlighet att teckna en entusiastförsäkring med förmånligt pris och förmånliga villkor.
Man försäkrar även nyare Lotus (vilket inte alla försäkringsbolag gör) med lite andra villkor, men vi får ingen särskild rabatt. Gå in på hemsidan bilsportmc.se för mer information.

Bilen skall om Bilsport & MC kräver det, besiktigas av en av styrelsen utsett ombud.
Försäkringen tecknas direkt på Bilsport & MCs hemsida Bilsport & MC entusiastförsäkringar eller telefon 0470-201 25. 
LCCS kontaktperson för detta avtal är Håkan Bengtsson tel: 070-772 66 69

 

MHRF-försäkring
Vår klubb är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF). Det innebär att alla medlemmar med fordon som är 20 år eller äldre kan teckna den förmånliga MHRF-försäkringen. För de flesta av oss så är den en enkel och framför allt mycket billig försäkring. Om man har en minst 20 år gammal bil försäkrad kan man även få försäkra en minst 10 år gammal ”hobbybil”, och det behöver inte vara en Lotus.
Försäkringen har i skrivande stund ingen milbegränsning. Försäkringstagaren måste vara betalande medlem i klubben och fordonet får inte används som vardagsfordon (till och från jobbet etc). Fordonet bör i möjligaste mån vara i standardutförande eller modifierat enligt de sätt som var gängse då bilen tillverkades. Detta kommer att kontrolleras av någon av de besiktningsmän som är utsedda av klubben.
Det krävs också ett antal digitala bilder på fordonet för att dokumentera så mycket som möjligt. Fordonets skick spelar sällan roll, MHRF brukar alltid kunna erbjuda ett alternativ. Från helförsäkring för helrenoverade fordon till lagerförsäkring för ännu inte påbörjade renoveringsobjekt. MHRF kan även försäkra fordon med avvikande utförande samt fordon som är under rullande renovering.
Brandsläckare
Flera företag marknadsför aktivt mindre brandbekämpare med gas som påstås vara lika bra som pulversläckare men utan pulver som måste saneras efteråt. Tester har visat att de inte alls räcker för att släcka en motorbrand till exempel.
Endast 2kg pulversläckare 13A89BC är godkända för MHRF-försäkringen!
Garagekrav
Ett grundläggande villkor för MHRF-försäkring är att fordonet förvaras i låst utrymme på hemorten. För personbilar betyder det garage eller liknande, ej carport. Är det ett flerbilsgarage är det max 30 bilar i samma utrymme, del av garaget eller ”bur”. För fordon värda över 30 prisbelopp, cirka 1,4 miljoner, krävs att garaget godkänns av MHRF. Kravet gäller även då det sammanlagda värdet av fordonen i garaget är över 30 prisbasbelopp. Förr åkte Folksams brandingenjörer ut och gjorde besiktningar men numera finns ett protokoll som ägaren själv får fylla i, finns på hemsidan under ”Besiktningsman”. Uppstår tveksamheter eller om garageägaren behöver råd inför byggnation tar vi hjälp av Folksam.

 

Besiktningsmän
Morgan Hultgren, tel. 070-843 91 14
Lasse Wickenberg tel. 070-547 34 99
Rickard Fritz tel. 070-739 00 37

Kompletta aktuella villkor och priser finns att hämta på MHRFs hemsida >länk<

 

MHRF-logo med text CMYK.eps